PERINATALE KINESITHERAPIE

Perinatale kinesitherapie is de overkoepelende term voor kinesitherapeutische begeleiding tijdens de zwangerschap, de voorbereiding op de arbeid alsook na de bevalling. Deze begeleiding is uiterst belangrijk gezien de vele veranderingen dat het vrouwelijk lichaam doormaakt tijdens de zwangerschap

PRENATAAL 
(ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING)

Tijdens je zwangerschap ondergaat je lichaam fysiek, hormonaal en psychisch heel wat veranderingen. Dit kan al dan niet gepaard gaan met een aantal ongemakken. Denk maar aan gezwollen benen, lage rugklachten, urineverlies, ook bekkenpijnen. Voor dit laatste kan je hier meer informatie vinden. Bij kine Maythé kan je terecht om deze klachten te laten behandelen We zoeken samen naar manieren om de klachten te vermijden tijdens houdingen, transfers, samen met adviezen en tips.      


Als je geen specifieke klachten ondervindt, kan zwangerschapsbegeleiding opgestart worden om je voor te bereiden op de arbeid en de bevalling. We streven naar actieve aanpak om de indaling tijdens de arbeid zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo zoeken we samen naar verschillende arbeidshoudingen en besteden we aandacht aan ademhalingstechnieken om de weeën op te vangen. Samen met deze puflessen, oefenen we ook samen om de perstechnieken te beheersen tijdens de arbeid. Jouw partner is van harte welkom om mee te volgen tijdens de houdings-en puflessen!


Het is vooral belangrijk om te luisteren naar de wensen van de zwangere vrouw. Zo overlopen we samen jouw bevallingsplan/-wensen. Afhankelijk van klachten, visie en nood wordt er voor elke vrouw een individueel plan opgesteld. 

POSTNATAAL

Na de bevalling heeft je lichaam rust nodig om terug te kunnen herstellen. Vanaf 6 weken postnataal kunnen we starten met oefeningen om terug fit te worden. In onze postnatale sessies focussen we ons in de eerste plaats op de bekkenbodemspieroefeningen. We trainen de kracht, uithouding, snelheid en controle van de bekkenbodemspieren met specifieke oefeningen. Niet alleen de bekkenbodemspieren maar heel je lichaam heeft hard gewerkt tijdens de bevalling en in de zwangerschap. Daarom komen ook de andere spieren van het lichaam aan bod. Denk maar aan de buikspieren, bilspieren, beenspieren, armspieren… Naast deze algemeen spierversterkende oefeningen, werken we ook opnieuw aan een goede fysieke basisconditie om je lichaam terug in vorm te krijgen. Op deze manier gaan we eventuele klachten op lange termijn voorkomen. 
Postnatale sessies worden steeds gestart met een uitgebreide anamnese (vraaggesprek). Daarbij is er ook een controle van de buikspieren (diastase), het litteken en de houding.  Na een uitwendige controle van het lichaam is het ook onmisbaar om een inwendige controle van de bekkenbodemspieren te hebben. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de patiënt